Tietomallin elinkaari    

Tietomallin ja siihen kytketyt tiedot kulkevat hankintavaiheesta rakennuskohteen käyttöön ja lopulta kohteen kierrättämiseen. Kohteen suunnittelutietojen lisäksi ylläpidettävä aineisto koostuu myös muista tiedoista. Toteutamme hankintavaiheen tietomallikoordinointia vastaavat sovellusratkaisut suunnittelijoille ja tuoteosavalmistajille.

Tietomallien synkronointi  

Yleisin tiedonsiirtomuoto suunnittelumallien välillä on IFC-tiedosto. Tämän lisäksi on luotu sovelluspohjaisiin ratkaisuihin kommunikointitiedostoja tehokkaampaa käytönaikaista kommunikointia varten. Kehitämme TeklaOpenAPI -rajapintasovelluksilla mallitietokantojen täydennettyjä IFC -määrittelyitä joita hyödynnetään muussa suunnittelualassa ja rakennuksen käytössä.

 

Digitaalinen tietomallikäsittely

Suunnitteluaineistoa luodaan pääsääntöisesti 3d-mallinnuksella. Tietomallien synkronointiin ja käsittelyyn on olemassa jo lukuisia toimivia sovelluksia ja toimintatapoja. Toteutamme sovellusriippumatonta tietomallien alustarakenteiden kehitystä ja ylläpitoa. Palvelualusta räätälöidään tarpeiden mukaan pilvipalveluna, lähiverkkopalveluna ja yhdistelemällä niitä. Riippumattomana alustana niitä voidaan hyödyntää kaikissa sovelluksissa. Kerro miten haluaisit hyödyntää yrityksenne tietomallikäsittelyä ja millaisille ongelmille etsitte kustannustehokasta ratkaisua.

Tuoteosatietojen tietomallinnus  

Rakennuksen tietomalli sisältää rakennuksen, rakennus koostuu rakennusosista ja rakennusosa on tuote. Rakennustuotteen tietomalliin tarvittavat tiedot kulkeutuvat hankintavaiheesta aina rakennuksen purkamiseen ja kierrättämiseen saakka. Käyttöiän aikana tuotteesta saatavaa tietoa hyödynnetään eri osapuolien tarpeiden mukaisesti. Koska tietomallin digitaalinen ylläpito perustuu visuaaliseen malliin, lähtökohta tuotetiedon sisällyttämisestä tietomallijärjestelmään lähtee geometrian luomisesta. Toteutamme CAD/CAM ohjelmien tuoteosakirjastoja huomioimalla IFC standardin mukaiset luokkakuvaukset jolloin rakennustuotteen valinta on houkuttelevaa jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa.

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Hopia Engineering – Tietomallinnus
Jorma Hopia, DI, FISE-AA
jorma.hopia@hopiaengineering.fi
puh. +358 40 596 8472