Ympäristökonfiguraatiot

Määrittelemme suunnittelutoimistojen Tekla Structures ympäristöasetukset yrityksen toimintaperiaatteita noudattavaksi. Toimiva yhteistyö eri osapuolien ja ohjelmien välillä parantaa suunnitelmien laatua ja nopeuttaa työvaiheita.

Liitoskehitys

Kehitämme detaljointiin rakenneosien liitosmakroja yksityiskohtien tehokkampaan suunnitteluun. Tekla OpenAPI -rajapinnan avulla voimme muokata ohjelman vakioliitoksia ja detaljeja asiakkaan tarpeita täyttäviksi.

Rakennustuoteteollisuuden apuohjelmat

Valmistamme tuoteosavalmistajille Tekla Structures -käyttäjille suunnattuja tuotekirjastoja ja profiilitietokantoja. Täydennämme tuoteobjektien käyttöä TeklaOpenAPI -ohjelmilla, jolloin suunnittelijaa ohjataan valitsemaan tuote mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rajapintasovellukset

Kun suunnitelmia ei tehdä yhdellä ohjelmaympäristöllä tai ohjelmistoperheellä on ohjelmien tai osapuolien välistä tietoa siirrettävä eri menetelmillä. Tiedonsiirtoa voidaan tehdä tiedostopohjaisesti tai geneerisesti, joko samassa työasemassa tai pilvipalvelimella. Kehitämme suunnitteluohjelmien välille rajapintasovelluksia ja hosting-palvelua tietojen tehokkaampaan synkronisointiin.

Koulutus

Koulutamme Tekla Structures -ohjelman käyttöä eri toimialoille asiakkaan vaatimuksien mukaisesti. Räätälöityjen koulutuspakettien sisältö rakennetaan osallistavaksi ja voidaan sisällyttää oikeaan projektityöhön. Tällöin koulutuskustannus saadaan pienemmäksi ja saatava hyöty suuremmaksi.

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Hopia Engineering – Tekla Structures -palvelut
Jorma Hopia, DI, FISE-AA
jorma.hopia@hopiaengineering.fi
puh. +358 40 596 8472