Rakennesuunnittelun asiantuntija

Palveluihimme kuuluvat sekä vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät että tuoteosasuunnittelut. Suunnittelemme kohteemme eurokoodeja noudattaen ja osaamme huomioida vanhentuneiden määräysten vaikutuksen suunnitelmiin. Rakennusliikkeille
suunnittelusisältö koostuu useasta eri sisältövaihtoehdosta aikataulujen ja tavoitteiden mukaan.

Rakennusfysiikka

Teemme laskentaa ja simulaatioita rakennusfysiikan ilmiöistä. Sovelluksia ovat esim. rakenteiden lujuuslaskenta, lämmönjohtumisen laskenta (U-arvo), ilmanvaihdon virtauslaskenta ja kosteusilmiöiden laskenta. Lähestymistapa laskentaan voi
olla yksityiskohtainen 3D/2D laskentamalli tai kokonaiskäyttäytymistä kuvaava 0D laskentamalli.

Eurokoodien mukaiset kuormakaaviot

Toteutamme eurokoodien mukaiset rakenteiden kuormakaaviot tarjoten rakennesuunnitteluun tarvittavat lähtötiedot stabiliteetti- ja kestävyyslaskennalle.

Teräsrakenteiden eurokoodi -mitoitus

Olemme erikoistuneet teräsrakenteiden eurokoodimitoitukseen ja toteutamme lisäsääntöjen mukaisia kestävyyslaskentoja mm. levyrakenteille, ruostumattomalle teräkselle, siiloille ja säiliöille. Laskentapalveluiden lisäksi toteutamme ja opastamme
standardin sfs-en 1090-2 edellyttämää toteutuseritelmän laadintaa.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Hopia Engineering – Rakennesuunnittelu
Jorma Hopia, DI, FISE-AA
jorma.hopia@hopiaengineering.fi
puh. +358 40 596 8472