Teknisen laskennan ja simulaatioiden asiantuntija

Laskentapalveluidemme avulla tehostat suunnittelu- ja T&K työtäsi testaamalla tuotteen toiminnallisuuden virtuaalisesti tietokonesimulaatiossa. Toteutamme kokonaisia laskentaprojekteja mallin rakentamisesta tulosten analyysiin, sekä osakokonaisuuksia, kuten laskentamallien kehitystyötä, validointia ja testausta. Laskentamalleissa voimme hyödyntää suoraan asiakkaan CAD malleja.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita seuraavilla sovellusalueilla:

  • Lujuuslaskenta (FEM) Rakenteiden ja kaiken kokoisten esineiden mekaanisen kestävyyden ja muodonmuutosten simulaatiot
  • Virtauslaskenta (CFD) Kaasujen ja nesteiden virtaussimulaatiot
  • Lämpölaskenta Lämmönjohtuminen, U-arvon laskenta, jäähdytyssimulaatiot
  • Multifysiikka Useiden fysiikkamallien muodostamat kokonaisuudet. Esimerkiksi kaasujen palamisen (virtaus, lämpö ja kemialliset reaktiot) ja lämpölaajenemisen mekaanisten rasitusten (lämpö- ja lujuuslaskenta) simulointi ovat esimerkkejä multifysiikkamallinnuksen sovelluksista.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Hopia Engineering – FEM- ja multifysiikkapalvelut
Jorma Hopia, DI, FISE-AA
jorma.hopia@hopiaengineering.fi
puh. +358 40 596 8472